schowaj

[i]

- m2


YTONG Stropy z płyt – szybko, sprawnie i ciepło

2012-05-08 ( zaktualizowano 2013-05-16)
Xella Polska Sp. z o.o. ul.Pilchowicka 9/11,
02-175 Warszawa
tel. 22/ 573 20 00,
fax 22/ 573 20 70
Infolinia 801 122 223,
29 767 03 60
www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.sklep.xella.pl
www.kompasbudowy.pl


Ytong i Silka
. Rozwiązania gotowe na zaostrzenie przepisów

Wraz z początkiem roku 2014 ściany zewnętrzne nowoprojektowanych budynków będą musiały spełniać wymóg U <= 0,25 W/(m2K). Już teraz ściany jednowarstwowe z bloczków Ytong pozwalają na spełnienie tego warunku bez dodatkowego ocieplenia.

2014
(Umax = 0,25)
2017
(Umax = 0,23)
2021
Umax = 0,20)
Ytong Energo 36,4 x
40,0 x x
48,0 x x x


Rozwiązania Ytong Energo dla wymaganego współczynnika U dla ścian w latach 2014 - 2021.

Stropy z płyt YTONG
- szybko, sprawnie i ciepło.

Stropy YTONG wyróżniają się szybkością i precyzją montażu. Strop ze zbrojonych płyt YTONG montowany jest nawet w jeden dzień, a konstrukcję stropu moż­na obciążać od razu. Standardo­wo wykonanie 100 m2 stropów gęstożebrowych trwa ok. trzech tygodni, a dla porównania stro­pów YTONG - kilka dni, a sam montaż od 4 do 6 godzin.

Zastosowanie płyt stropowych YTONG znacznie ułatwia prowadzenie budowy. Nie trzeba sto­sować podpór montażowych, a strop zaraz po zamontowaniu można obciążać, np. układając na nim palety z bloczkami, aby móc rozpocząć murowanie na­stępnej kondygnacji. Zminimali­zowana jest również ilość wyle­wek betonowych – po ułożeniu strop ma równą powierzchnię, co ułatwia i przyspiesza roboty wykończeniowe.

Ciepło

Gotowe stropy YTONG charak­teryzują się zarówno prostotą budowy, jak i bardzo dobrymi parametrami termicznymi. Płyty stropowe YTONG to elementy ze zbrojonego betonu komórkowe­go PP4,4/0,55 o współczynniku przewodzenia ciepła λ10,dry = 0,14 W/(mK). Oznacza to, że jest to konstrukcja cieplejsza od stro­pów gęstożebrowych, a w efekcie połączenie stropu ze ścianą nie stanowi mostku termicznego. Płyty stropowe YTONG można wysuwać poza obrys budynku nawet o 150 cm, uzyskując bal­kony bez mostków termicznych.

Lekkość i wytrzymałość
Stropy YTONG są lżejsze niż stropy gęstożebrowe i nie sta­nowią tak dużego obciążenia dla murów. Są także zbrojone wewnątrz, co gwarantuje ich wytrzymałość. Odznaczają się rów­nież bardzo dobrą odpornością ogniową (klasa A1).

Koszty

Koszty ułożenia stropu YTONG zawierają cenę materiału, wy­najem dźwigu oraz położenie i zbrojenie całego stropu. Co ważne, jeszcze tego samego dnia po położeniu stropów mo­żemy budować następną kondy­gnację, więc ten sam dźwig może wstawić kolejne palety bloczków na gotowy strop, co również jest oszczędnością dla inwestora. Koszt stropów gotowych YTONG po ostatecznych pracach wykoń­czeniowych (do malowania czy układania posadzek na górze stropu) jest zbliżony do kosztów wykonania stropów gęstożebro­wych. Stropy YTONG są jednak rozwiązaniem bardziej ekono­micznym i efektywnym, które przyspiesza budowę domu na­wet o kilka tygodni.


Stropy YTONG - korzyści dla in­westora:

  • znacznie krótszy czas wykona­nia w stosunku do innych sys­temów stropowych;
  • uzyskanie stropu o dobrych pa­rametrach cieplnych i wysokiej klasie odporności ogniowej w porównywalnej cenie do tra­dycyjnych rozwiązań;
  • ciepło zostaje w domu - balko­ny bez mostków termicznych.
  • brak przerw technologicznych związanych z wiązaniem beto­nu;
  • brak dodatkowych kosztów związanych z szalunkami czy podporami montażowymi;
  • mały ciężar elementów stro­powych lub dachowych;
  • możliwość bezpośredniego obciążania stropu lub dachu zaraz po zamontowaniu;
  • ograniczenie do minimum „mokrych” prac na budowie;

Stropy z płyt YTONG – szybko, sprawnie i ciepło!

Chcesz wiedzieć więcej o stro­pach? Skontaktuj się z nami:
801 122 227, 29 767 03 60

Kompas Budowy. Zapytaj o komfort.

Program Kompas Budowy umożliwia Ci znalezienie odpowiedzi na szereg
pytań związanych z budową domu. Pozwala czerpać radość z budowania,
a w rezultacie – cieszyć się pełnią życia w nowym domu.
Kompas Budowy to program adresowany do osób, które oczekują fachowej
pomocy w zakresie wyboru rozwiązań, opieki na budowie oraz staranności
wykonania. Osób, które chcą budować wygodnie i wygodnie mieszkać. Dla
których dom i jego ściany to kwestia jakości życia.

Przekonaj się, jak dobrze budować wymarzony dom.
Skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer 801 122 224* · 29 767 03 60*
* Koszt połączenia wg taryfy operatora

www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.kompasbudowy.pl

Poznaj kolekcję projektów domów w technologii YTONG, SILKAAby ułatwić przeglądanie oferty projektowej ARCHON+ przygotowaliśmy dla Państwa kolekcje tematyczne, zawierające projekty domów pogrupowane według wybranych cech.

domy wg ilości kondygnacji:
Projekty domów parterowych
Projekty domów parterowych
Projekty domów piętrowych
Projekty domów piętrowych
Projekty domów z poddaszem użytkowym
Projekty domów z poddaszem użytkowym
Projekty domów podpiwniczonych
Projekty domów podpiwniczonych