Co można zbudować bez pozwolenia?

Według Prawa budowlanego istnieją obiekty niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie podlegające zgłoszeniu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem robót (jeżeli w ciągu 30 dni urząd nie wyrazi sprzeciwu można przystąpić do budowy). Są to np.:

  • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
  • wolno stojące, parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
  • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
  • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
  • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
  • obiekty małej architektury,
  • ogrodzenia,
  • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położone na terenie budowy oraz dostawiane barakowozy używane przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,
  • instalacja telekomunikacyjna w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

KONKURS
Kup projekt domu i wygraj nagrodę o wartości 5000 zł!
Rotujacy rewers b

Konkurs FOTO
Weź udział w konkursie Dom w obiektywie
2015 04 03 konkurs foto

Promocja
KOMINKOWA W ARCHONHOME w kwietniu podstawa do wybranego kominka GRATIS!
2015 04 01 ahome rotacyjny kominki
Archonhome 2

www.archonhome.pl
3 2