schowaj

[i]

- m2


Co można zbudować bez pozwolenia?

2011-08-11

Według Prawa budowlanego istnieją obiekty niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie podlegające zgłoszeniu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem robót (jeżeli w ciągu 30 dni urząd nie wyrazi sprzeciwu można przystąpić do budowy). Są to np.:

- parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

- wolno stojące, parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

- przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,

- przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,

- obiekty małej architektury,

- ogrodzenia,

- obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położone na terenie budowy oraz dostawiane barakowozy używane przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

- instalacja telekomunikacyjna w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
Aby ułatwić przeglądanie oferty projektowej ARCHON+ przygotowaliśmy dla Państwa kolekcje tematyczne, zawierające projekty domów pogrupowane według wybranych cech.

Stylista projektowy poleca:
Projekty domów nowoczesnych
Projekty domów nowoczesnych
Projekty domów w dwóch stylach
Projekty domów w dwóch stylach
Projekty domów z wizualizacją wnętrz
Projekty domów z wizualizacją wnętrz
Wirtualne spacery i filmy z realizacji
Wirtualne spacery i filmy z realizacji