BRYŁA

Typ domu

Styl budynku

Ilość poziomów

Piwnica

Garaż

Rodzaj dachu

Powierzchnia domu

Ogrzewanie

Strop

FUNKCJA

Ilość wszystkich pokoi

Ilość pokoi na parterze

Ilość łazienek

Dodatkowo

KOSZTY BUDOWY NETTO

Koszty budowy

Budynek o postawionej konstrukcji, bez wykończenia, ze ścianami nieotynkowanymi, bez izolacji cieplnej, bez posadzek, bez stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, dach pokryty.
Podany koszt przewiduje wykonanie robót systemem zleconym przez przedsiębiorstwo budowlane. Oznacza zakończony stan budynku, gotowy do użytkowania, zawiera wykończenie całkowite, z tynkami wewnętrznymi, malowaniem, okładzinami z glazurą, podłogami wykończonymi parkietem, panelami bądź terakotą, (zależnie od projektu), stolarką wewnętrzną i zewnętrzną, instalacjami wewnętrznymi wraz z białym montażem. Koszt ten ulegnie obniżeniu przy wykonawstwie systemem gospodarczym, w zależności od wielkości własnego wkładu pracy i użytych materiałów.

DZIAŁKA

Min wym dzialki

Minimalne wymiary działki

Szerokość (x) m
Długość (y) m

Wejście do domu

WARUNKI ZABUDOWY

Parametry winikające z WZ lub MPZP
(Warunków Zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego)

Powierzchnia zabudowy

do

Wysokość domu

do m

Wymiar domu

Szerokość (x) m
Długość (y) m
Min wym dzialki

Kąt nachylenia

od
do

Układ dachu


Kalenicowy układ dachu w stosunku do wejścia oznacza, że do domu wchodzimy prostopadle w stosunku do kalenicy. Kalenica to najwyższa część dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych.
Szczytowy układ dachu w stosunku do wejścia oznacza, że do domu wchodzimy prostopadle w stosunku do ściany szczytowej. Ściana szczytowa jest zewnętrzną ścianą konstrukcyjną na poziomie poddasza w domach o dachach dwuspadowych. Usytuowana jest w kierunku poprzecznym w stosunku do połaci dachowej.